Observatori Ciutadà Municipal de les Franqueses del Vallès empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
El pressupost municipal. Claredat i participació

La manera com es gasten els diners públics (del primer a l’últim euro) és la concreció d’unes prioritats que deriven d’una concepció de la vida i de la societat; i són també, per tant, el reflex d’unes determinades opcions polítiques.

Des d’aquesta pàgina, es vol posar a l’abast de tothom els conceptes bàsics que ordenen els pressupostos municipals. Es tracta d’un coneixement necessari a l’hora de reflexionar de manera crítica i per poder elaborar propostes alternatives fonamentades.