Observatori Ciutadà Municipal de les Franqueses del Vallès empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Com participar?
Com participar
Pots participar de moltes maneres:
· Pots conèixer, en detall, els imports tant en ingressos com en despeses de totes les partides del pressupost municipal des de "Pressupostos".
· Des de "Consultes" pots formular qualsevol petició o aclariment sobre àmbits d'actuació municipal que nosaltres transmetrem al nostre ajuntament.
· Fer el seguiment de la teva consulta i veure la resposta que ens dóna l'ajuntament.
· Pots afegir-te, seguir i comentar les consultes que altres persones ja han formulat.
· Mitjançant la pestanya "Arxiu" pots baixar-te al teu ordinador un pressupost en excel perquè puguis modificar el pressupost municipal d'acord amb uns altres criteris. S'hi ofereix, també, un calaix d'opcions i alternatives de millora, amb el seu cos estimat.
· Pots col·laborar amb nosaltres.