Observatori Ciutadà Municipal de les Franqueses del Vallès empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Sobre els pressupostos
Sobre els pressupostos

Explicació prèvia als diagrames dels pressupostos
Els següents diagrames es representen de la manera com s’expressa la comptabilitat de l’administració pública:

ingressos econòmics 
despeses econòmiques  
despeses orgàniques

Els pressupostos públics s’ordenen en partides numerades que reflecteixen els ingressos i les despeses (ingressos econòmics i despeses econòmiques). 
Cada ajuntament, segon la seva organització interna, distribueix el total de cada partida entre les diverses àrees (despeses orgàniques). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per exemple: el concepte “nòmines de personal laboral fix” (partida 130 segons el criteri econòmic) es pot llegir igualment des dels diversos departaments (criteri orgànic).
Això sí: aquestes dues maneres de presentar el pressupost  han de quadrar en la mateixa quantitat.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––